photo-

คนชอบเดินทางและยังไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างมาฟังทางนี้

การเดินทางในแต่ละครั้งเราก็จะต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนเดินทางเสมอ เราต้องรู้ก่อนว่าเราไปไหนและเราต้องรู้ด้วยการเดินทางของเรานั้นจะต้องไปทำกิจกรรมอะไรบ้าง ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปทำกิจกรรมอะไรบ้าง ในการเดินทางครั้งนี้คุณก็จะเตรียมตัวไม่ถูก เราไม่รู้ว่าเสื้อผ้าเราต้องเตรียมไปแบบไหน ถ้าคุณเตรียมชุดกระโปรงไปแต่กิจกรรมคือเดินเขา และมันจะเหมาะกับกิจกรรมของคุณไหม อย่างแรกเลยในการเตรียมของเราจะต้องรู้ว่าเราไปที่ไหนและไปทำกิจกรรมอะไรบ้าง ถ้าเราไปสืบมาแล้วเราก็จะเตรียมชุดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินทางได้ถูกต้อง
photo-o
การที่เราจะต้องจัดกระเป๋าเราต้องมีการจัดเสื้อผ้าให้เป็นชุดๆก่อน แต่ถ้าคนใส่กางเกงยีนก็จะใส่เป็นยีนตัวเดียวนั้นเอง และกระเป๋าเสื้อผ้าของคุณจะเบาขึ้น โดยที่เราจะได้เอาของอย่างอื่นใส่ไปได้อีกนั่นเอง การที่เราได้จัดกระเป๋าให้เป็นจะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเรามากเลย การเดินทางในแต่ละครั้ง สิ่งที่คุณห้ามลืมเด็กขาดก็คือกล้องถ่ายรูป ต้องบอกก่อนเลยว่ากล้องถ่ายภาพเป็นอะไรที่สำคัญอย่างมาก ในการเดินทางของเราเพราะเราสามารถเก็บภาพต่างๆไว้ได้ดีอีกด้วย เราจะถือว่าการเดินทางของเรานั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ต้องมีกล้องถ่ายภาพติดตัวไปทุกที่อยู่แล้ว เราสามารถถ่ายรูปได้นั่นเองและยังเป็นตัวที่เราสามารถเก็บไว้ดูได้ เป็นภาพแห่งความทรงจำ โดยที่ความทรงจำของเรานั่นจะถูกเก็บไว้ในรูปภาพ เพื่อให้ภาพสามารถเล่าเรื่องได้ มีกล้องถ่ายรูปแล้วก็ต้องมีแบตสำรองเอาไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์เราอุปกรณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย เราคิดว่าการใช้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย สำหรับการไปเที่ยวในแต่ละครั้งนั้นเราจะต้องมีติดตัวไปตลอดเพื่อเวลาฉุกเฉิน เราสามารถจัดกระเปาเดินทางและอุปกรณ์ที่จำเป็นได้ไม่ยากเลย เพียงแค่คุณรู้ว่าการไปเที่ยวของคุณมีสิ่งจำเป็นอะไร ถ้าผู้หญิงก็ต้องเปลี่ยนเครื่องสำอางที่ขาดไม่ได้ เครื่องสำอางของแต่ละคนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยคะ ขนาดตัวเราก็เป็นคะแล้วลองนำไปจัดดูนะคะวิธีนี้