photo-
คนชอบเดินทางและยังไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างมาฟังทางนี้

การเดินทางในแต่ละครั้งเราก็จะต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนเดินทางเสมอ เราต้องรู้ก่อนว่าเราไปไหนและเราต้องรู้ด้วยการเดินทางของเรานั้นจะต้องไปทำกิจกรรมอะไรบ้าง ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปทำกิจกรรมอะไรบ้าง ในการเดินทางครั้งนี้คุณก็จะเตรียมตัวไม่ถูก เราไม่รู้ว่าเสื้อผ้าเราต้องเตรียมไปแบบไหน ถ้าคุณเตรียมชุดกระโปรงไปแต่กิจกรรมคือเดินเขา และมันจะเหมาะกับกิจกรรมของคุณไหม อย่างแรกเลยในการเตรียมของเราจะต้องรู้ว่าเราไปที่ไหนและไปทำกิจกรรมอะไรบ้าง ถ้าเราไปสืบมาแล้วเราก็จะเตรียมชุดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินทางได้ถูกต้อง Continue reading “คนชอบเดินทางและยังไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างมาฟังทางนี้”

GPS-
การเดินทางที่แสนจะท้าทายตัวเราเหลือเกิน

การเดินทางในแต่ละครั้ง เราได้เจอกับอุปสรรค์มากมาย แต่การเดินทางของเรานั้นก็มักจะมีทางออกที่ดีเสมอ อาจจะเกิดขึ้นจากการหลงทางของเราเพราะว่าถ้าเราดูแผนที่ไม่เป็นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร แต่สมัยนี้ได้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นมาเราก็จะไม่มีทางหลงอีกแน่นอน จีพีเอสจะช่วยพาเราไปเองการเดินทางของใครแต่ละคนต้องมีความท้าทายในชีวิตบ้างหละ Continue reading “การเดินทางที่แสนจะท้าทายตัวเราเหลือเกิน”